Bàn phím:
Từ điển:
 
middleman /'midlmæn/

danh từ

  • người môi giới