Bàn phím:
Từ điển:
 
middle-sized /'midl'saizd/

tính từ

  • tầm thước