Bàn phím:
Từ điển:
 
middle-of-the-roader /'midləvðə'roudə/

danh từ

  • người đứng giữa; người ôn hoà, người không cực đoan