Bàn phím:
Từ điển:
 
middle-of-the-road /'midləvðə'roud/

tính từ

  • đứng giữa; ôn hoà, không cực đoan