Bàn phím:
Từ điển:
 
middle-brow

tính từ

  • (nói về người) có trình độ hiểu biết vừa phải