Bàn phím:
Từ điển:
 
midden /'midn/

danh từ

  • đống phân