Bàn phím:
Từ điển:
 
midday /'middei/

danh từ, (thường) định ngữ

  • trưa, buổi trưa
    • midday meal: bữa cơm trưa