Bàn phím:
Từ điển:
 
a-ok

tính từ

  • giống như OK nhấn mạnh