Bàn phím:
Từ điển:
 
low-compression

tính từ

  • có tỷ số nén thấp