Bàn phím:
Từ điển:
 
low-comedy

tính từ

  • hài kịch thấp (dựa vào tình huống hài hước hơn vào tâm lý)