Bàn phím:
Từ điển:
 
low-class

tính từ

  • hạng thấp, ít giá trị