Bàn phím:
Từ điển:
 
low-cetane

tính từ

  • có chỉ số xêtan thấp