Bàn phím:
Từ điển:
 
low-carbon

tính từ

  • có hàm lượng các bon thấp