Bàn phím:
Từ điển:
 
low-born

tính từ

  • xuất thân từ tầng lớp dưới