Bàn phím:
Từ điển:
 
low-back

tính từ

  • (ngôn ngữ) thuộc nguyên âm thấp dòng sau