Bàn phím:
Từ điển:
 
lovingly

phó từ

  • âu yếm, đằm thắm