Bàn phím:
Từ điển:
 
loving-cup /'lʌviɳ'kʌp/

danh từ

  • chén rượu thâm tình (chuyền tay nhau quanh bàn tiệc)