Bàn phím:
Từ điển:
 
lovey-dovey

tính từ

  • (thông tục) (thuộc) yêu thương, âu yếm, trìu mến, đa cảm, ủy mị