Bàn phím:
Từ điển:
 
lovey

danh từ

  • người tình
  • cục cưng