Bàn phím:
Từ điển:
 
loveworthy

tính từ

  • đáng được yêu