Bàn phím:
Từ điển:
 
lovesickness

danh từ

  • sự tương tư, nỗi tương tư