Bàn phím:
Từ điển:
 
loverly

tính từ

  • của người yêu
    • loverly attentions: sự ân cần của người yêu
  • thú vị, xinh đẹp