Bàn phím:
Từ điển:
 
lover /'lʌvə/

danh từ

  • người yêu, người ham thích, người ham chuộng, người hâm mộ
    • a lover of music: người ham thích nhạc
  • người yêu, người tình