Bàn phím:
Từ điển:
 
lovelock /'ʌvlɔk/

danh từ

  • món tóc mai (vòng xuống ở trán hay thái dương)