Bàn phím:
Từ điển:
 
loveless /'lʌvlis/

tính từ

  • không tình yêu; không yêu; không được yêu