Bàn phím:
Từ điển:
 
lovelace /'lʌvleis/

danh từ

  • chàng công tử phong lưu; anh chàng hay tán gái; sở khanh