Bàn phím:
Từ điển:
 
loved

tính từ

  • thân ái; yêu quý