Bàn phím:
Từ điển:
 
lovebird

danh từ

  • (động vật học) vẹt xanh
  • kẻ si tình