Bàn phím:
Từ điển:
 
love-token /'lʌv,toukən/

danh từ

  • vật kỷ niệm tình yêu