Bàn phím:
Từ điển:
 
love-story

danh từ

  • chuyện tình