Bàn phím:
Từ điển:
 
love-seat

danh từ

  • ghế xôpha có hai chỗ ngồi đối diện nhau