Bàn phím:
Từ điển:
 
love-potion

danh từ

  • nước mà ai uống vào ắt sẽ yêu