Bàn phím:
Từ điển:
 
love-nest

danh từ

  • nơi kín đáo để trai gái ăn nằm