Bàn phím:
Từ điển:
 
love-lorn /'lʌvlɔ:n/

tính từ

  • sầu muộn vì tình; thất tình; bị tình phụ, bị bỏ rơi