Bàn phím:
Từ điển:
 
love-letter /'lʌv,letə/

danh từ

  • thư tình