Bàn phím:
Từ điển:
 
love-favour

danh từ

  • quà tặng để tỏ tình yêu