Bàn phím:
Từ điển:
 
love-child /'lʌvtʃaild/

danh từ

  • con hoang