Bàn phím:
Từ điển:
 
love-bird /'lʌvbə:d/

danh từ

  • (động vật học) vẹt xanh