Bàn phím:
Từ điển:
 
love-begotten /'lʌvbi'gɔtn/

tính từ

  • đẻ hoang