Bàn phím:
Từ điển:
 
love-affair /'lʌvə,feə/

danh từ

  • chuyện yêu đương, chuyện tình