Bàn phím:
Từ điển:
 
love /lʌv/

danh từ

 • lòng yêu, tình thương
  • love of one's country: lòng yêu nước
  • a mother's love for her children: tình mẹ yêu con
 • tình yêu, mối tình, ái tình
  • first love: mối tình đầu
  • never trifle with love: không nên đùa bỡn với tình yêu
  • to be in love with: yêu (ai)
  • to fall in love with: đâm ra yêu (phải lòng) (ai)
  • to make love to someone: tán tỉnh ai, tỏ tình với ai; ôm ấp hôn hít ai, ăn nằm với ai
  • to marry for love: kết hôn vì tình
 • người yêu, người tình
 • thần ái tình
 • (thông tục) người đáng yêu; vật đáng yêu
 • (thể dục,thể thao) điểm không, không (quần vợt)
  • love all: không không (hai bên cùng không được điểm nào)
  • love forty: không bốn mươi
  • a love set: một ván thua trắng (người thua không được điểm nào)

Idioms

 1. to love in a cottage
  • ái tình và nước lã
 2. one can't get it for love or money
  • không có cách gì lấy được cái đó
 3. to play for love
  • chơi vì thích không phải vì tiền
 4. there is no love lost between them
  • chúng nó ghét nhau như đào đất đổ đi

ngoại động từ

 • yêu, thương, yêu mến
  • to love one another: yêu nhau, thương nhau
 • thích, ưa thích
  • to love sports: thích thể thao
  • to love music: thích âm nhạc
  • he loves to be praised: nó thích được khen