Bàn phím:
Từ điển:
 
lousiness /'lauzinis/

danh từ

  • tình trạng có rận; tình trạng có chấy
  • tính đê tiện, tính bần tiện