Bàn phím:
Từ điển:
 
lousily /'lauzili/

phó từ

  • đê tiện, bần tiện