Bàn phím:
Từ điển:
 
lousewort /'lauswə:t/

danh từ

  • (thực vật học) cây cỏ sắt