Bàn phím:
Từ điển:
 
loupe /'lu:p/

danh từ

  • kính lúp