Bàn phím:
Từ điển:
 
loup-garou

danh từ; số nhiều loup-garous

  • ma chó sói
  • người càu cạu