Bàn phím:
Từ điển:
 
loup

động từ

  • nhảy
  • nhảy qua