Bàn phím:
Từ điển:
 
lounge-wear

danh từ

  • quần áo mặc trong nhà