Bàn phím:
Từ điển:
 
lounge suit /'laundʤ'sju:t/

danh từ

  • bộ thường phục