Bàn phím:
Từ điển:
 
lounge-bar

danh từ

  • quán rượu rất lịch sự